Marcomannia collection

Kratochvíla (31 of 63)

Název Marcomannia může mnohým z vás připadat velmi zvláštní. Není zde patrná žádná spojitost s vínem či něco podobného. Co tedy Marcomannia znamená? Proč jsme se rozhodli vytvořit právě tuto kolekci? To vše se dozvíte v našem novém článku.

 

Již dlouhou dobu jsme přemýšleli o možnosti vytvořit speciální kolekci vín. Ta však měla být zcela odlišná od všech vín, které jsme prozatím vytvořili. Dlouho jsme nemohli najít tu pravou spojitost, která by nám dávala význam a smysl. Vše se ukázalo zcela jasné při jedné z procházek po okolí Pasohlávek. Navštívili jsme „Římský vrch“ a právě zde jsme si uvědomili, že stojíme na místě, kde se psala historie. V druhém století našeho letopočtu, kdy římská říše dosahovala největšího rozmachu byl svět rozdělen na dvě části. Na jedné straně málo vyspělí barbaři a na straně druhé vyspělá římská říše. Faktor obrovského rozdílu musel zákonitě vést k válce, a tak se také stalo. Souboje mezi římskou říší a barbary se nazývaly „Markomanské války“ a právě zde se dostáváme do Pasohlávek potažmo Mušova.

Nejvýznamnější, a také v celoevropském kontextu unikátní, lokalitou z období markomanských válek je římská opevněná báze na Hradisku u Mušova. Vybudovali ji v letech 172–180 n. l. vojáci císaře Marca Aurelia hluboko v nitru nepřátelského území, zhruba 80 km severně od antické Vindobony (dnes Vídeň). Její plocha zaujímá vrchol, jižní a východní svah mírného, nad okolní terén zhruba o 50 metrů vyvýšeného návrší na levém břehu řeky Dyje. Z této strategicky výhodné polohy bylo možné kontrolovat a ovládat jak křižovatky říčních a suchozemských cest při soutoku Jihlavy se Svratkou a Svratky s Dyjí, tak i Markomany hustě osídlené ploché terasy podél nich. (Zdroj: Mušov brána do římské říše)

Ano, přesně tento faktor nám vnukl myšlenku vytvořit víno, které bude mít úplně jiný styl. Jiný styl výroby, balení i jiný design etikety. Proto vznikla naše kolekce Marcomannia. Víno bylo vytvořeno s nejmenším zásahem člověka. Pro uchování vína v kondici byla použita batonáž, několik set let stará metoda míchání vína na kalech. Víno zrálo v dubových sudech a síra do něj přišla až těsně před lahvováním. Vzniklo tak mimořádné víno, kdy příroda pracovala za nás a my jsme jí jen ukazovali ten správný směr.

Co se týče etikety, zde je vyobrazena hlava Marca Aurelia, který se pravděpodobně na území Mušova také vyskytl. Motiv jeho hlavy je překreslen z autentické mince, která byla v Pasohlávkách nalezena. A právě Marcus Aurelius byl jednou z nejdůležitějších postav této doby, která bezesporu ovlivnila budoucnost celého lidstva. Název Marcomannia je v překladu název Markomanie, což byla část tehdejší Evropy, kde se Pasohlávky či hradisko nacházelo. Láhev, kterou jsme použili na toto víno je vytvořena z nejkvalitnějšího skla a je velmi masivní. Na krabici je vyobrazena autentická helma římského vojáka, která symbolizuje právě střety mezi Markomany a Římany.

Jedná se tedy o limitovanou edici a vyrobili jsme pouze 250 krabic tohoto vína. Doufáme tedy, že Vás víno osloví a bude Vám chutnat, protože takové víno pravděpodobně již dlouhou dobu nevyrobíme. Jedná se opravdu o skvost našeho vinařství a ukázku toho, že když necháte přírodě volnou roku, dokáže udělat skutečně velké věci.

 


 

Přejít na tuto kolekci

 


 

Zpět do obchodu